ป้ายต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เขตพัฒนาการศึกษาศีขรภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอศีขรภูมิ

e-mail : ceosrikho@gmail.comวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบชั้น ป. 6
โหลดได้จาก http://www.niets.or.th/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น